OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników
Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym jest bardzo ważne dla wszystkich rolników, bez względu na rodzaj uprawy czy hodowli. Ubezpieczenia rolne pozwalają zawsze wyjść obronną ręką nawet z trudnych sytuacji życiowych. Polisą można objąć ochronę upraw, zwierzęta gospodarskie, sprzęt mechaniczny i zabudowania.
Mogłoby się wydawać, że ubezpieczenia rolników nie są zbyt ważne. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że osiągane przez tę grupę zawodową zyski z plonów są głównym źródłem ich utrzymania, kwestia posiadania właściwego ubezpieczenia nabiera zupełnie innego znaczenia.

OC jest to jedno z kilku ubezpieczeń obowiązkowych dla rolników. Jego przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna związana z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie OC chroni rolnika przed dotkliwymi finansowymi konsekwencjami, które mogą wynikać z różnego rodzaju nieprzewidzianych szkód. Z polisy mogą korzystać zarówno posiadacze jak i współposiadacze gospodarstwa rolnego.

PZU wypłaca odszkodowanie z polisy OC jeśli rolnik, osoba żyjąca z nim we wspólnym gospodarstwie lub w nim pracująca zostali pociągnięci do odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia , utrata lub zniszczenie mienia. Właściciel gospodarstwa nie musi dłużej obawiać się konieczności wypłacania ogromnych odszkodowań. A jak wiadomo, na terenie gospodarstw rolnych może dojść do wielu nieprzewidzianych wypadków – na przykład na skutek użycia maszyn rolniczych. Wszelkie koszty przejmuje wtedy na siebie PZU.
Do pobrania :